O společnosti SEFOS, s.r.o.

Společnost SEFOS, s.r.o. je dodavatelem elektronických systémů a zařízení zejména pro oblast železniční dopravy a průmyslu. Společnost SEFOS, s.r.o. v rámci skupiny úzce spolupracuje se společností TRAMECo Systems, s.r.o. Naše společnosti disponují vlastním vývojovým, výrobním a servisním zázemím s dlouholetými zkušenostmi z oblasti železniční dopravy. Specializujeme se na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních podmínkách nejen železniční dopravy. Naše společnosti přichází pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo nejen na domácím, ale i světovém trhu. Svým zákazníkům poskytuje individuální přístup dle jejich potřeb a zajišťuje jim technickou podporu na vysoké úrovni.

Společnost SEFOS, s.r.o. má zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001.

Historie

Blansko a blízké okolí je po celém světě známé jako metropole výroby elektronických zařízení a měřicí techniky, kterou zde začátkem 20. století započal pan Ing. Erich Roučka, také zvaný jako moravský Edison. V roce 1911 založil v Blansku první továrnu na elektrické měřicí přístroje v tehdejším Rakousko-Uhersku, také jako první ve střední Evropě. Vzhledem k mnohaleté tradici v našem regionu, je naším cílem vývoj elektronických zařízení a jejich výrobu na Blanensku dále rozvíjet.